Otázka v titulku se Vám možná zdá obyčejná a nezajímavá… Ale opak je pravdou. Náš život a naše fungování je ve většině případů založeno na vnímání zpětné vazby- tedy vnímání toho, jak mě můj partner, vedoucí či šéf vnímá. Pokud tohle vím, můj život se bude odvíjet mnohem jednodušším způsobem.

Proč? Zpětná vazba je důležitý nástroj našeho konání a jednání. Pokud jsme schopni se na sebe a své jednání nebo svůj problém podívat očima člověka, se kterým problém řeším nebo očima takzvaného pozorovatele – mohu se v řešení posunout velmi rychle dopředu.

Trojjedinné vnímání

Naše vnímání je totiž trojjediné – vizuální – koukáme očima a posuzujeme vizuální stránku člověka, auditivní – vnímáme položení hlasu, intonaci a třetí vnímání je kineziologické – tedy pocitové- vnímáme, jak na nás druhá osoba působí, jaké pocity v nás vzbuzuje. Pokud se tedy objektivně dokážeme podívat na sebe očima 3.člověka – máme vyhráno! Můžeme se zařídit podle toho a výsledek našeho sporu nebo problému dokážeme jednodušeji zanalyzovat.

Zkuste si to! Vezměte si dva papíry A4 – na jeden napište své jméno, na druhý jméno člověka, se kterým něco řeším a nevím, jak dál. Postavte se nejprve na SEBE a při pohledu na „virtuálního“ člověka si položte 3 otázky- Co vidím? Co slyším? Co cítím? – když se dívám na osobu, se kterou chci něco řešit. Postup opakujte obráceně. Vciťte se do Vašeho šéfa, partnera nebo ředitele a zkuste se na sebe podívat jeho očima….

Výsledek bude stát za to. Pokud podobný způsob řešení situace děláte poprvé – možná se Vám nepovede napoprvé úplně se vcítit do šéfa či partnera….nenechte se odradit , soustřeďte se a zkuste znovu!Tohle je jen jeden z nástrojů koučování, věřte, že koučink nejsou jen otázky a odpovědi, ale systém, který ve Vás vybudí Vaši kreativitu, odvahu ke změně, systém, který ve Vás ukotví nové návyky v podobě dosahování svých cílů…

A rozhodněte se pro první naprosto nezávazné sezení gratis!

Spojíme se na ZOOMu a Vy vyhodnotíte, zda-li Vám koučování může pomoci či nikoli.

Budu se těšit!