Efektivní vedení firmy

Hodně pracuji a jsem unavený. Nezbývá mi čas na nic kromě práce. Chtěl(a)bych zvládnout více. Postrádám i nadšení svého týmu. Dělám někde chybu? Proč se nedaří tak, jak já bych chtěl? Vysvětlil jsem kolegům přesně, jaká je má vize? Má ke mně okolí důvěru? Respektují mě?

Efektivní a pohodové vedení firmy

To jsou otázky, které si čas od času klade každý podnikatel, ale i zaměstnanec ve vedoucí funkci. Ne všichni jsou totiž nadaní stejnými schopnostmi v oblasti řízení a komunikace. Většinou když někde něco skřípe je na vině špatná nebo nedostatečná komunikace.

Obvykle si to však nechceme připustit. S koučem společně rozklíčujete příčiny nepohody nebo plíživě se blížící neúspěch .Protože všichni máme skvělou intuici, ale nevyužíváme ji.

Skvělý lídr

O takzvaném leadershipu bylo napsáno hodně. Kdo by nechtěl být na pracovišti skvělým lídrem, kterého podřízení respektují, on je inspiruje, komunikace probíhá oběma směry ve tvořivém duchu?

Na první pohled to vypadá jednoduše, ale přece jen vůdcovské schopnosti jsou specifické – jde o talent naslouchat, motivovat, ale zároveň být přísným, nesmlouvavým a efektivním šéfem, který rozdává prémie spravedlivě a dotahuje úkoly společně s podřízenými do konce. Nechybí mu nadšení a schopnost zaujmout svůj tým.

A u toho být plný energie a rozdávat pohodu. Jde vlastně o balíček schopností, dovedností a talentu. A pokud to nemám tzv. v krvi – musím na sobě tvrdě pracovat. Koučovací techniky umí v jedinci jeho talent nalézt a zároveň jej začít využívat a udržet.

Rozvoj emoční inteligence

Emoční schopnosti  tvoří 80-100% dovedností,  jimiž se vedoucí pracovníci liší od běžných lidí. Výzkumy říkají: skvělý manažer má 80% EQ a jen 20%IQ . EQ je  tedy sbírka emočních dovedností, které lze stejně jako všechny ostatní natrénovat. Je  to schopnost  sledovat vlastní i cizí pocity a emoce. Rozlišovat je a tyto informace využívat k řízení svého uvažování a jednání.

Důležité je při tom vědět, že emoční schopnosti nejsou vrozené, jsou získané! A proto je můžeme  účinně rozvíjet. A pokud si dáme tu práci sami se svou myslí, potíže s chováním zmizí. Například pokud se člověk naučí obratně zvládat svůj vztek,křik a nervozitu, všechny jeho problémy se vyřeší.

Samozřejmě, někdy  jsou problémy s tělem a naopak. Pokud nejsme psychicky v pohodě, tělo začne stávkovat. Ať už projevy migrény, bolestmi zad, či podobné ”vybuzení” je na místě, ve většině případů však nikoli. Zaměstnanci se obvykle necítí dobře a začínají přemýšlet od odchodu z pracoviště.

Emoční inteligence

EQ lze natrénovat dokonce v dospělém věku, tvrzení se opírá o nové odvětví vědy – takzvanou Neuroplasticitu. Vychází z představy, že to, co si myslíme, děláme a čemu věnujeme pozornost, mění strukturu a funkci našeho mozku. Pomocí nácviku tak můžeme měnit svůj mozek.

Jak začít pracovat s EQ?

Nejlepší je začít  nácvikem pozornosti, tím, že sledujeme pozorně sebe i své okolí a vše si zapisujeme.Jak mi kouč pomůže?Naučí Vás speciální techniky pro zvládání těch emocí, které chcete zvládnout.