Malý test na uvolnění Vašeho potenciálu

Test emoce, jak na tom jste

Zkuste si odpovědět na otázky níže- opravdu upřímně. Zjistíte tak, zda-li máte nízkou či vysokou emoční inteligenci, která je potřebná pro životní úspěch. Lidé s vysokou EQ se lépe vyrovnávají s vlastními emocemi a na pracovišti se chovají vyzrále. Jsou schopni vnímat emoce ostatních a přiměřeně na ně reagovat, což jim usnadňuje využívání přirozeného potenciálu kolegů a tím potenciálu celé organizace.

Jak ovládám své emoce?

 • Jak dokážu číst vlastní emoce?
 • Jak se dokážu soustředit?
 • Jak dokážu posoudit svoje silné a slabé stránky?
 • Jak se dokážu adaptovat?
 • Jak dobře si uvědomuji, když mé emoce napomáhají mojí schopnosti uvažovat nebo ji naopak narušují?
 • Jak dokážu ovládat své reakce na různé události?
 • Jak dobře si dokážu udržet optimistický přístup, když jsou ostatní skleslí?

Jak dokážu ovlivňovat své vztahy s ostatními?

 • Vím, jak dobře vycházet s ostatními?
 • Dokážu lidem poskytovat zpětnou vazbu a vedení?
 • Dokážu číst ostatní lidi?
 • Vzbuzuji v ostatních důvěru?
 • Sdílím s ostatními vizi, kterou chápou a na které se chtějí podílet?
 • Vytvářím si s ostatními dobré vztahy?
 • Jsem týmový hráč?

Pokud jste si na většinu otázek odpověděli kladně- máte vysokou EQ, pokud jste se dostali na ½ ….nic se neděje , emoční inteligence totiž není vrozená, ale dá se naučit!

Otázky pro objasnění hodnot

 • Co chcete / čeho chcete dosáhnout (v práci, doma, v systému, ve vztahu, v přátelství, a tak dále.)?
 • Co by ve vašem (zaměstnání, domově, systému, vztahu, přátelství) bylo ideální?
 • Proč používáte (váš současný systém, současné cviky, současný systém řízení času, současný způsob vedení týmu, a tak dále.)?
 • Co vás drží v (současném zaměstnání, současném vztahu, současném domě, a tak dále.)?
 • Proč jste si vybral (váš současný dům, současné zaměstnání, současný vztah, současný manažerský styl, a tak dále.)?