Když se podíváme kolem sebe – právě s rozhodováním mají lidé problém a často prošvihnou životní příležitost, která se už nikdy neopakuje.

Proč?

V každé chvíli každý z nás přesně ví, co má dělat, jak se chovat, do čeho nového vstoupit, co nového začít. Víme to … Naše intuice totiž funguje skvěle.

A nejpřesnějším radarem je naše tělo… naše tělo nám vždy říká, jestli ano nebo ne…. Problém však je, že nejsme zvyklí naslouchat svému tělu a tedy své intuici. Ty pocity jestli ano nebo ne se objevují v oblasti solar plexu – tedy břicha a je fajn se je naučit vnímat.

Občas mi klienti říkají, že začít jednání, mluvit a zároveň vnímat své tělo je těžké… já oponuji – není, ale jako vše jde o trénink…