Žijeme v nejrychlejší době za posledních 1000 let. Lidé stráví velký objem času a energie přemýšlením o budoucnosti, bohužel častokrát jen přemýšlením.

Pro to, abychom byli úspěšní – ať si pod slovem Úspěch představíte cokoli – je potřeba kromě vrozeného IQ, ovládat buď vrozenou nebo získanou Emoční inteligenci, k tomu se přidává i tzv. Adaptační inteligence.

IQ – všichni známe – pomocí testů se vyčíslí inteligence člověka

EQ – emoční kvocient určuje, míru schopnosti vcítit se, ovládat své nálady, znát své emoce a jejich důvod, vyjádřit a chápat pocity okolí a tyto schopnosti využít pro sociální dovednosti.

AQ- ADAPTACE – znamená přizpůsobení se novým podmínkám. Je klíčem k životu,podstatou je být připravený na to, na co se není možné připravit.

  • Umět přijímat změny a reagovat na ně
  • Nenechat se vykolejit tím, že věci jsou jinak, než jsme si je plánovali a představovali
  • Být pohotový, tvořivý a odolný vůči stresu